Vážení přátelé,

vítejte na našich stránkách, kde se dozvíte stručnou historii o ulici Na Struze. Tato ulice se nachází v blízkostí Národního divadla, spojuje Masarykovo nábřeží s ulicemi Ostrovní, Pštrossovou, Vojtěšskou a V Jirchářích.

Název ulice Na Struze vznikl pojmenováním terénu řeky Vltavy, která tvořila v těchto místech výběžek, tzv. hlubokou strouhu. Už ve 14. století byl tento vltavský záliv nazýván „strúhou“. U přirozeného vltavského břehu bývala vápenice či cihelna, byli zde jircháři a barvíři, nacházela se zde prádelna. Stával tu také kostel sv. Petra na Struze. O kostelu je první záznam z roku 1379, i když podle pověsti měl být vystavěn samotným svatým Václavem. V husitských dobách byl pobořen a následně odsvěcen. Kostel byl dle dochovaných pramenů krátce obnoven v 17. století, poté opět zanikl. Další zdroje uvádějí, že v roce 1865 zde byla postavena proslulá restaurace U Zpěváčků, která se řadí k nejstarším restauracím s nepřerušeným provozem v Praze.

Původní název ulice Na Struze zněl Lázeňská ulice a vznikl podle Nových lázní, které byly umístěny v domě s věží, který zde stál až do asanace v roce 1903. V této budově také byla továrna na pudr a líčidla. Od poloviny 19. století platí dnešní název Na Struze.

Vstupu do ulice Na Struze z Masarykova nábřeží vévodí dva nárožní architektonicky nesmírně zajímavé secesní domy, jeden z nich v současné době slouží jako Goetheho institut. Ulice Na Struze patří ke kulturnímu dědictví hlavního města Prahy.